Bảng giá các dịch vụ

Chia sẻ
Các Dịch Vụ Slượng/ Đơn vị Giá(VNĐ)
Tổng vệ sinh sàn nhà sau xây dựng hoặc đang ở m2 15.000
Tổng vệ sinh sàn nhà sau xây dựng hoặc đang ở 30m– 120m2 450.000 – 1.800.000
Giặt ghế Sofa tại nhà Bộ 290.000 – 490.000
Giặt ghế văn phòng(ghế nhân viên) Chiếc 9.000 – 14.000
Giặt ghế văn phòng(ghế GĐ) Chiếc 19.000 – 23.000
Giặt thảm công ty, nhà riêng < 50m2 490.000 – 590.000
Giặt thảm công ty, nhà riêng  > 50m2 7.000 – 16.000/m2
Vệ sinh kính m2 21.000
Tổng vệ sinh nhà trọn gói Trọn gói 1.500.000 – 2.900.000